Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας για υποβοήθηση θέρμανσης

ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

 • Ηλιακοί συλλέκτες CSPk2.05 (1017 x 2017 x 90 mm) υψηλής απόδοσης με επίστρωση τιτανίου
 • Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Ø22x22 mm για παράλληλη σύνδεση των συλλεκτών
 • Βάση ταράτσας/κεραμοσκεπής και εξαρτήματα συναρμολόγησης
 • Σταυρός με κυάθιο για αισθητήριο
 • Τάπες Ø22 για συλλέκτη
 • Δοχείο αδρανείας 500lt – 2000lt με έναν ή δύο εναλλάκτες
 • Κλειστό δοχείο διαστολής για το κύκλωμα των ηλιακών
 •  Ηλιακός σταθμός ‘’Regusol MIDI ELH -130 DN 25 – 1’’ 2-15 lt/min) ή ‘’Regusol MAXI LH -180’’ DN 25 – 1’’ 7-30 lt/min
 • Κυκλοφορητής κυκλώματος WILO-Yonos
 • Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας “Regtronic RC”
 • Κυάθιο για δοχείο αδρανείας δύο τεμάχια

 

 

 

 

 

Υδραυλικό διάγραμμα εφαρμογής για υποβοήθηση θέρμανσης