Μπόιλερ λεβητοστασίου (εποξική ρητίνη) 750L – 9000L

Περιγραφή

Μπόιλερ από χάλυβα
Επικάλυψη προστασίας με εποξική ρητίνη
Καθοδική προστασία
με ανόδιο μαγνησίου
Εναλλάκτης
από χαλυβδοσωλήνα
Μέγιστη πίεση
λειτουργίας δοχείου 10 bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου 95°C
Μέγιστη θερμοκρασία
λειτουργίας εναλλάκτη 100°C

Μέγιστη πίεση αντοχής εναλλάκτη 25 bar
Μόνωση από μαλακή πολυουρεθάνη 100mm πάχος
Εξωτερική επένδυση από μαλακό PVC