Μπόιλερ λεβητοστασίου (εμαγιέ) 160L – 1000L

Περιγραφή

Μπόιλερ λεβητοστασίου από χάλυβα με επισμάλτωση (εμαγιέ)

Καθοδική προστασία με ανόδιο μαγνησίου και στις δύο φλάντζες

Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου 10 bar

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου 95 °C

Μόνωση από πολυουρεθάνη 60 mm πάχος με πυκνότητα 52 kg/m³ για τα 160L – 500L

Μόνωση από μαλακή πολυουρεθάνη (αφρολέξ) 100 mm πάχος για τα 800L – 1000L

Εναλλάκτης από επισμαλτωμένο χαλυβδοσωλήνα 1″

Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλάκτη 16 bar

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάκτη 130 °C

Σε όλα τα μπόιλερ λεβητοστασίου είναι απαραίτητο να τοποθετείται δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας και ανοδική προστασία στην είσοδο του κρύου νερού.