Δοχεία αδρανείας με ανοξείδωτη σερπαντίνα για ζεστό νερό χρήσης 500L – 2000L

Κατηγορία:

Περιγραφή

 


                Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Δοχείο από χάλυβα
  • Πίεση λειτουργίας δοχείου αδρανείας  4 bar
  • Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου αδρανείας 6 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου αδρανείας 95°C
  • Ανοξείδωτος εναλλάκτης DN25 με εξωτερικό σπείρωμα 1″ και μήκος 30m
  • Μέγιστη πίεση λειτουργίας ανοξείδωτης σερπαντίνας 12 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία ανοξείδωτης σερπαντίνας 95°C
  • Εναλλάκτης από χαλυβδοσωλήνα
  • Μέγιστη πίεση εναλλάκτη 16 Bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία εναλλάκτη 160°C
  • Μόνωση αφαιρούμενη από μαλακή πολυουρεθάνη ( αφρολέξ) με πάχος 100mm