Δοχεία αδρανείας για θέρμανση 500L – 2000L

Κατηγορία:

Περιγραφή

 

  • Δοχείο από χάλυβα
  • Πίεση λειτουργίας δοχείου αδρανείας 4 Bar
  • Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου αδρανείας 6 Bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου αδρανείας 95°C
  • Μόνωση αφαιρούμενη από μαλακή πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πάχος 100 mm για 500L-2000L
  • Εναλλάκτης από χαλυβδοσωλήνα
  • Μέγιστη πίεση εναλλάκτη 16 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία εναλλάκτη 160°C